Kirsbærgrunden

ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt - Kopi
virklundfolie[1776]
Sunds trailer
MKS hjemmeside
Midtjysk Autosadelmager
KBN Rustfri service
Restaurant Indelukket
Virklund specialtransport

Ordensregler for Kirsebærgrunden.


  • Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme.
  • Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag og mandag.
  • Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage.
  • Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste mand forlader bålpladsen.
  • Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig taleniveau.
  • Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre mv. er aflåste.
  • Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks fjernes.