Sejsgrunden

ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt - Kopi
virklundfolie[1776]
Sunds trailer
MKS hjemmeside
Midtjysk Autosadelmager
KBN Rustfri service
Restaurant Indelukket
Virklund specialtransport

Sejsgrunden.


Sejsgrunden er en meget velbesøgt grund af mange af Silkeborg motorbådklubs medlemmer.


På grunden findes et hyggeligt klubhus med lækker terrasse.

I klubhuset er der tekøkken med kogeplader og miniovn. Der er gode toilet og badeforhold i huset.


På den store græsplæne.foran huset er der flere borde/bænke sæt samt mulighed for at grille. På græsplænen er der ligeledes et lille gyngestativ samt rutsjebane til de mindste børn.


Mange medlemmer mødes til social hygge og fællesspisning. Kort sagt er Sejsgrunden for ALLE

Ordensregler for Sejsgrunden.

 

 • Henlægning af ubenyttede både ved broen må ikke forekomme.
 • Både over 35 fod må ikke anløbe broen.
 • Parkering skal ske på de angivne pladser.
 • Bådtrailere må ikke parkeres på grunden
 • Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag og mandag.
 • Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage.
 • Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste mand forl.ålpladsen.
 • Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig taleniveau.
 • Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre mv. er aflåste.
 • Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks fjernes.
 • Der er 2 slæbejollepladser på grunden. Længde op til 2,50 meter. Ønskes slæbejolleplads, kontaktes bestyrelsen.
 • Slæbejollerne skal være anbragt på de dertil indrettede stativer, være forsynet med ejers navn, samt være rengjorte og fjernes, når de ikke længere bruges. Aftale om slæbejolleplads kan opsiges af klubben uden varsel.
 • Slæbejoller der ikke er forsynet med ejers navn, holdt rengjorte eller ikke har været brugt inden for det sidste år vil blive fjernet og destrueret.
 • Klublokalet er til rådighed for klubbens medlemmer, samt kurser og møder om klubanliggender, men må ikke bruges til familiefester, forenings- og firmaudflugter.
 • Huset kan ikke udlånes eller lejes.
 • Medlemmerne skal behandle lokalerne, møbler og andet inventar omhyggeligt.
 • Alle der færdes i huset er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel.
 • Baderum og køkken skal forlades ryddeligt og rengjort.
 • Medlemmers private ting skal fjernes fra huset, når medlemmet ikke er i huset, dog kan enkelte letfordærvelige madvarer opbevares i køle-skabet, medens medlemmet er gæst på grunden.
 • Huset og grunden må ikke benyttes, så det får karakter af sommerhus-lignende brug. Det er bestyrelsen, der alene i hvert enkelt tilfælde definerer, hvad sommerhuslignende brug er.
 • Rygning er ikke tilladt i klubhuset på Sejsgrunden.