Bestyrelsen

ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt - Kopi
virklundfolie[1776]
Sunds trailer
MKS hjemmeside
Midtjysk Autosadelmager
KBN Rustfri service
Restaurant Indelukket
Virklund specialtransport

Forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder- ifølge Silkeborg Motorbådklubs vedtægter § 4 stk.


  1. Godkendelse og underskrivelse af forrige referat.
  2. Godkendelse af dagsorden for mødet. Opfølgning på beslutninge
  3. Meddelelser fra formanden.
  4. Orientering / status på økonomi fra kassereren.
  5. Siden sidst ved bestyrelsen.
  6. Nedsatte udvalg og orientering herfra.
  7. Medlemsaktiviteter.
  8. Fastsættelse af bestyrelsesmøder
  9. Eventuelt


Silkeborg den 19 marts 2018

Bestyrelsen

Silkeborg Motorbådklub