Klubhuset/Marinekontoret

ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt - Kopi
virklundfolie[1776]
Sunds trailer
MKS hjemmeside
Midtjysk Autosadelmager
KBN Rustfri service
Restaurant Indelukket
Silkeborg Specialtransport

SMK’s marinekontor:

Kontoret er åbnet hver onsdag kl.18.00-19.00 i perioden fra første onsdag efter standerhejsning til sidste onsdag før standerstrygning


Ordensregler for klubhuset.

 • Klubhusets restaurant skal i videst muligt omfang være forpagtet ud eller have ansat bestyrer.
 • Klubhuset og restaurant er til rådighed for klubbens møder og klubanliggender.
 • Alle der færdes i klubhuset er forpligtiget til at vise hensynsfuld opførsel.
 • Baderummene og toilettet i enden af klubhuset skal altid forlades ryddeligt og aflåst, og vil være lukket i vinterhalvåret.
 • Toilettet ved indgang til klubhuset vil være åbent hele året for klubbens medlemmer
 • Restaurantens østlige lokale, fra og med foldedøren vil udenfor åbningstiden være aflåst. Det vestlige lokale fra og med foldedøren vil der for klubbens medlemmer være adgang til med nøglekort


Ordensregler for værkstedet.

 • Værkstedet og værktøj m.m. må kun benyttes af medlemmer.
 • Benyttelse af værktøj mv. uden for Indelukket må kun finde sted efter aftale med klubbens udvalgsformand.
 • Udlånt værktøj mv. skal samme dag afleveres efter formanden for indelukkets anvisninger.
 • Værktøj mv. skal afleveres i samme stand, som det modtages.


Ordensregler for Materielgården.

 • Medlemmer kan opbevare bukke, presenninger m.v. i klubbens materielgård.
 • Alt skal være mærket med navn, telefonnummer, bådnummer
 • I materielgården må man IKKE placeres trailere og andre bådvogne
 • Disse vil blive fjernet uden yderligere varsel efter 1/12-2024
 • Er du i tvivl om noget m.h.t. materielgården så kontakt formanden for indelukket.


Sælges fra marinekontoret.

Der kan betales med kontanter eller MobilePay.

Klubstander, broderet.

kr. 175,-

A4-søkort.

- med angivelse af dybder

kr. 20,-

Stort søkort - lidt større end A3.

- med integnede broer

kr, 100,-

Adgangsbrik til. klubbens faciliteter

kr. 100,-