Bestyrelsen

Formand


Arne Brohuus


Email: formand@smk-online.dk


Phone:+45 2016 3825

Næstformand


Jakob Stenholt


Email: jst@energi-ikast.dk


Phone: +45 2170 3480

Kasserer


Kaj Johansen


Email: kasserer@smk-online.dk


Phone +45 2211 8897

Bestyrelsesmedlem


Rene Hedehus Jensen


Email: hedehusjensen@gmail.com


Phone: +45 2246 7618

Bestyrelsesmedlem


Hugo Friis Lund


Email: hugo@smk-online.dk


Phone: +45 2288 0055

Bestyrelsesmedlem


Torben With


Email: torbenwith@mail.tele.dk


Phone: +45 2085 1980

Bestyrelsesmedlem


Gorm Falsig Pedersen


Email: gorm@smk-online.dk


Phone: +45 21665055