SMK`s udvalg

Udvalg

Navn

Telefon

E-Mail

Bestyrelsens  kontaktperson

Indelukket, Materialegård &

Værksted

Rene Hedehus Jensen

+45 2246 7618

hedehusjensen@gmail.com

Benzin & Diesel

Rene Hedehus Jensen

+45 2246 7618

hedehusjensen@gmail.com

Restaurant & Køkken

Kaj Johansen

+45 2211 8897

kasserer@smk-online.dk

Himmelbjerggrunden

Rene Hedehus Jensen

+45 2246 7618

hedehusjensen@gmail.com

Sejsgrunden

Gorm Falsig Pedersen

+45 2166 5055

gorm@smk-online.dk

Kirsbærgrunden

Henrik Bach

+45 2870 6064

suika@live.dk

Økonomi & medlemsoplysninger

Kaj Johansen

+45 2211 8897

kasserer@smk-online.dk

Webmaster

Gorm Falsig Pedersen

+45 2166 5055

gorm@smk-online.dk

It & Kommunikation

Arne Brohuus

+45 2016 3825

formand@smk-online.dk

Nøglesystem

Arne Brohuus

+45 2016 3825

formand@smk-online.dk

Fanebærer

Johnny Lauridsen

+45 4017 8953

jbsjl@hotmail.com

Arne Brohuus

Fyrmester

Ole Seeberg

+56 2066 7194

ole.seeberg@virklund.dk

Arne Brohuus

Brosamarbejdet

Allan Nygaard

Sven-Åge Enevoldsen

+45 3035 8565

+45 4046 9368

alny1957@gmail.com

sven-aage@privat.dk

Brugerrådet for sejlads

på Gudenåen

Arne Brohuus

Hugo Friis Lund

+45 2016 3825

+45 2288 0055

formand@smk-online.dk

hugo@smk-online.dk

Frikadellekonkurrensen

Heidi Beck

Steen Olsen

+45 2349 4906

heidibeck@mail.dk

Kaj Johansen

Juletræ

Allan Nygaard

+45 3035 8565

alny1957@gmail.com

Banko

Jørgen Søgaard

Leo S Sommer

+45 2530 4534

+45 2074 5762

jpsogaard@gmail.com

leosommerrasmussen@gmail.com

Allan Nygaard

Fastelavn

Allan Nygaard

+45 3035 8565

alny1957@gmail.com